Hoe werkt acupunctuur?

Acupunctuur is een geneeswijze, die ontstaan is in China. In 2800 voor Christus werd de toepassing van de acupunctuur al beschreven. Acupunctuur komt van Acus=naald en Pungere=steken, letterlijk betekent het dus “naaldstekerij”.

IMG-20141028-WA0000 IMG-20141028-WA0007

 

 

Vroeger werd acupunctuur voornamelijk preventief (dus om te voorkomen dat men ziek werd) toegepast, tegenwoordig vooral als therapie.

 

Zowel bij dieren als bij mensen worden goede resultaten bereikt met acupunctuur. De behandeling kan op verschillende manieren en onder verschillende omstandigheden worden ingezet:

 in plaats van een reguliere behandeling;

 in combinatie met een reguliere behandeling;

 wanneer een reguliere behandeling niet tot verbetering leidt;

 wanneer de reguliere medicatie te veel bijwerkingen heeft.

 

Vrijwel alle dieren ondergaan een acupunctuurbehandeling zonder problemen. Vaak gaat er een ontspannende werking van uit. Het inbrengen van de fijne naalden geeft in maar een enkel geval aanleiding tot een kortdurende gevoeligheidsreactie.

20140501_104201

 20140206_095634

 

 

 

Acupunctuur is een uiterst veilige methode van behandelen die geen blijvende bijwerkingen heeft. In sommige gevallen kan een lichte verergering van bepaalde symptomen optreden, maar dit effect is van korte duur en wordt altijd gevolgd door een verbetering.

 

De chinese geneeswijze gaat er van uit dat een gezond lichaam in energie-evenwicht is. De levensenergie, Qi genaamd, stroomt door banen in het lichaam. Deze banen worden meridianen genoemd. Als de energie goed rond stroomt, is een lichaam in energie evenwicht. Als de energiestroom wordt verstoord, ontstaan er ziektes. Bij ziekte kan er sprake zijn van een energietekort en/of een teveel aan energie. Energietekort kan zich uiten in: lusteloosheid, koude ledematen, ernstige haaruitval, veel slapen, verlammingsverschijnselen, artrose etc. Bij een teveel aan energie, kan worden gedacht aan ontstekingen.

Hoe kan een ziekte nu worden genezen? Bij een teveel aan energie moet de energie worden afgevoerd en bij een energietekort moet de energie juist worden aangevuld. Dit kan worden bereikt door in de zogenaamde acupunctuurpunten, die op de meridianen liggen, naalden te prikken. Hierdoor kan de Qi afgevoerd of aangevuld worden. De acupunctuurbehandeling zorgt er voor dat er weer een energie-evenwicht ontstaat. En een lichaam in energie-evenwicht is een gezond lichaam!

 

In de reguliere diergeneeskunde is het belangrijk om aan de hand van uitgebreid onderzoek te bewijzen, dat een bepaald middel werkt. Door middel van allerlei onderzoeken heeft men de werking van diverse acupunctuurpunten kunnen aantonen. Acupunctuur is dus helemaal niet zo alternatief! Het werkt heel goed en dat blijkt wel uit het feit, dat diverse dierenverzekeringsmaatschappijen de acupunctuurbehandelingen geheel of gedeeltelijk vergoeden.

Naast de klassieke acupunctuur kent men ook de zogenaamde moderne acupunctuur. In de westerse, medische wereld geloofde men niets van de Chinese filosofie. Toch zagen de medici, dat patiënten door middel van acupunctuur beter werden. Kortom wetenschappelijk onderzoek was nodig! Gelukkig is er heel wat onderzoek gedaan, maar gezien de kosten, die onderzoek met zich meebrengt, is nog lang niet alles onderzocht. Toch wil ik een aantal onderzoeksresultaten melden, juist om te laten zien, dat er bij een behandeling met acupunctuur veel gebeurt in het lichaam.

 

ENDORFINES

Als een acupunctuurpunt wordt gestimuleerd met een naald wordt deze prikkel door zenuwen doorgegeven aan het ruggenmerg. Van daaruit gaat de prikkel door naar de hersenen. In de hersenen komt er een stof vrij, die een morfineachtige werking heeft. Omdat de stof door het eigen lichaam wordt gemaakt, spreekt men wel van endogeen morfine=endorfine.

Deze stof heeft een pijnstillende, rustgevende, slaapverwekkende, “lekker voelende” werking. Acupunctuur wordt daarom ook vaak als prettig ervaren. Veel honden vallen als het ware in slaap tijdens de behandeling!

 20140206_100530

Inmiddels wordt in het westen wel geaccepteerd, dat acupunctuur deze effecten heeft. Daarom wordt –ook nu nog steeds- door veel mensen gezegd, dat acupunctuur “alleen maar pijnstillend is”. En dat is maar voor een gedeelte juist. Acupunctuur is pijnstillend, maar er gebeurt nog veel meer!

 

GV26

Dit punt ligt bij de hond op de neusspiegel, halverwege de “verticale groeve”. Het ligt bij de mens tussen neus en bovenlip, ook halverwege. Een enorm belangrijk punt, want door dit punt te stimuleren (al doe je dat met een nagel) prikkel je het hart, waardoor dit krachtiger en sneller gaat pompen. Ook de doorbloeding van de hersenen en de longen wordt gestimuleerd.

Een belangrijk punt dus bij noodsituaties. Denk aan een hond, die is flauw gevallen, of is aangereden. Pas wel op een hapbeweging in geval van een epileptische aanval!

BL23

Dit is het 23e punt op de blaasmeridiaan. Het ligt bij de hond naast de middellijn tussen de dwarsuitsteeksels van de tweede en derde lendenwervel. Bewezen is dat de cortisol-spiegel (de bijnieren maken deze stof, die ook wel bekend staat als bijnierschorshormoon of corticosteroid) in het bloed stijgt, door prikkeling van deze punten. BL23 ligt zowel links als rechts van de mediaanlijn.

Een heel belangrijk punt bij bijvoorbeeld bewegingsproblemen. Zoals iedereen wel zal weten, wordt er vaak “prednisolon” of een prednisolon-achtige stof gegeven bij bewegingsproblemen (bijv Moderin, Cortaphen). Deze gaan ontstekingen tegen en hebben op die manier een positief effect op allerlei vormen van o.a. gewrichtsaandoeningen. Helaas hebben deze stoffen ook vaak nogal wat bijwerkingen. De vacht wordt slechter en de eetlust neemt enorm toe, zodat honden te dik worden. Ook neemt het drinken toe en kunnen de honden urine-incontinent worden. Uiteindelijk tast een teveel aan bijnierschorshormonen ook spierweefsel, huid en orgaansystemen aan. Kortom, dit middel zou het beste zo kortdurend en zo min mogelijk gegeven moeten worden.

Daarom is BL23 zo’n interessant punt. Het stimuleert de eigen bijnier om cortisol te maken. Dat is nooit teveel en bovendien zelf geproduceerd. Op deze manier kun je op een zo gezond mogelijke manier toch iets doen aan bewegingsproblemen.

 

Nog veel andere punten zijn op wetenschappelijke wijze onderzocht. Zo is er dus veel kennis vergaard over de werking van acupunctuur. Ook de doorbloeding van bepaalde gebieden wordt verbeterd, stimulatie van zenuwbanen en opheffen van kramp in bv spieren en maagdarmkanaal zijn fysiologische effecten van acupunctuur. Om resultaten te boeken is het wel belangrijk, dat een aantal zenuwen nog functioneren. Een echte dwarslaesie is ook met acupunctuur niet te genezen. Maar een hond met een hernia, waarbij ook vaak ruggenmergzenuwen bekneld zijn, is vaak tot complete genezing te brengen. Ook zijn er aanwijzingen, dat acupunctuur een positief effect heeft op de algemene weerstand.

 

Van alle therapieën die er mogelijk zijn, zou de beste voor het dier moet worden gekozen. En dat kan de ene keer “regulier” zijn en de andere keer “alternatief”! Uiteindelijk zijn er meer wegen, die naar Rome leiden!

Een aantal positieve effecten van acupunctuur op een rijtje:

 • sterke pijnstilling door lichaamseigen pijnstillers
 • ontspanning van spieren en daardoor een betere doorbloeding
 • daardoor een betere afvoer van afvalstoffen uit het lichaam
 • stimulatie van weefselherstel, o.a. zenuwbanen
 • versterken van de immuniteit
 • psychisch positieve effecten: ‘Hij is weer zo vrolijk’. ‘Hij pakt zijn speeltje weer’.
 • vermindering van ontstekingen
 • verhoging van de vitaliteit

 

Welke ziekten/aandoeningen kunnen worden behandeld?

 1. nek- en rugklachten, m.n. hernia’s.
 2. klachten van de ledematen, kreupelheden
 3. neurologische aandoeningen
 4. pijn in het algemeen
 5. maagdarmaandoeningen
 6. luchtwegaandoeningen
 7. allergieën/verstoorde immuniteit
 8. huidklachten
 9. vage klachten
 10. dieren die ‘oud’ zijn
 11. sommige gezwellen
 12. blaasklachten
 13. soms oogaandoeningen
 14. hormonale klachten
 15. na chirurgie of narcose of na een langdurige antibioticakuur
 16. sommige gevallen van epileptie
 17. ondersteuning bij gedrags-/psychische problemen

etc.